martes, 17 de noviembre de 2015

Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA

Aquesta és la tercera entrada del blog que dedico, especialment, a les AMPA i les AFA.

Poc a poc, aniré enriquint aquest espai amb noves aportacions que us puguin permetre millorar la participació a les escoles i a l'AMPA i la implicació eficaç de les famílies des de casa.


Continguts que trobareu  

  • Famílies delegades de classe
  • Comissions de treball i comissions mixtes
  • Escola de pares, mares i famíliars  
  • Atenció a les famílies nouvingudes al centre i famílies immigrants 
  • Consells escolars de centre