martes, 17 de noviembre de 2015

Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA

Aquesta és la tercera entrada del blog que dedico, especialment, a les AMPA i les AFA.

Poc a poc, aniré enriquint aquest espai amb noves aportacions que us puguin permetre millorar la participació a les escoles i a l'AMPA i la implicació eficaç de les famílies des de casa.


Continguts que trobareu  

  • Famílies delegades de classe
  • Comissions de treball i comissions mixtes
  • Escola de pares, mares i famíliars  
  • Atenció a les famílies nouvingudes al centre i famílies immigrants 
  • Consells escolars de centre
"Per aconseguir desenvolupar programes de foment de la participació de les famílies no hi ha força més eficaç que la de la unió: equips directius i docents, AMPA, les famílies organitzades en comissions, delegats i delegades de classe, consell escolar i, també, comptant amb la implicació de les entitats i els governs locals. Però totes les accions han de tenir com a protagonistes i eix central als propis nens, nenes i adolescents."
 
En aquesta entrada, trobareu algunes de les accions específiques de les que cal tenir cura des de l'AMPA per tal de fomentar i incrementar, tant la participació, com la implicació de les famílies. 
 
ENTRADES ESPECÍFIQUES DEL MEU BLOG, D'INTERÈS PER AMPA 

Etiqueta que recull totes les entrades: AMPA
Obligacions fiscals de les AMPA: impost de societats, IVA, 347, IRPF, comptabilitat, ....
Materials gestió i dinamització de juntes d'AMPA 

TAMBÉ US POT INTERESSAR 
Resum articles blog Ana Isabel del Río (rendiment acadèmic, benestar emocional, alimentació, son, hidratació, ... )


La participació es construeix entre totes i tots
Considero que no hi ha eix vertebrador de la vida de les ciutats més poderós que les escoles i les persones que hi estan vinculades. Una escola té un paper clau en un poble o un barri, per tant, hauria d'estar oberta a les famílies i a l'entorn. En general, hauria de tenir més presència i connexió amb tota la comunitat, a la qual pot nodrir i de la qual es pot nodrir.

"La participació de les famílies és saludable i funciona quan equips directius i docents tenen clar que volen que les famílies s'impliquin eficaçment, tant a casa com a les escoles."
Per tant, la participació a l'AMPA i a les activitats organitzades per ella, depen molt i molt de les polítiques i creences que tingui el centre sobre la participació familiar. Si el centre no la recolza, és molt difícil que pugui desenvolupar-se de forma saludable. Si volem que una activitat o una xerrada que organitza l'AMPA tingui una bona participació, han de ser els propis docents els que convidin a les famílies. El motiu pel quan les famílies ens vinculem al centre són els nostres fills i filles i el que ells fan allà: l'eix vertebrador es el procés educatiu, el qual hem de recolzar. 

"Si volem fomentar la participació de les famílies, els tutors i tutores han de convidar a les famílies. Totes les famílies han de sentir-se convidades a participar i el centre els ha de donar la benvinguda quan s'apropin."

Encara que l'agent formal que pot movilitzar a les famílies i pot aconseguir la seva participació són els docents, els que realment porten al centre a les famílies són els propis fills i filles. Quan els fills demanen als seus pares o familiars que vagin al centre, que hi ha activitats, que val la pena venir, que per ells és important que trepitgin l'escola, les famílies fan l'esforç i venen en percentatges molt més elevats. Quines accions pot desenvolupar l'AMPA per aconseguir que els fills i filles portin els pares a l'espai de l'AMPA o de l'escola?

"Els que poden portar a les famílies al centre són els propis fills i filles."

Fer activitats que siguin d'interès per les famílies, no per l'AMPA. Si tenim la invitació formal de l'escola i la complicitat dels fills i filles, cal que des de l'AMPA s'articulin respostes que siguin interessants per elles: abordar temes que els preocupen, donar resposta a dificultats, connectar-los amb l'escola o amb altres famílies, fer activitats engrescadores, propiciar activitats que connectin fills-escola-família, ... Llavors, el desenvolupament de la participació es produeix de forma natural i gradual.


Teniu comissió de participació a l'AMPA? Teniu comissió de comunicació? Si volem que qualsevol cosa creixi a la vida, cal fer un espai: temps, projecte, recursos,... i la participació creixerà, com en un jardí. Haureu de pensar-la, programar-la, donar-li recursos, implicar a tothom en el projecte, conrear-la i regar-la... i amb amor i paciència, anirà creixent. Vosaltres teniu moltes claus. Comenceu, i a mig termini, la participació i la implicació de les famílies es desenvoluparà. Si altres centres ho aconsegueixen, vosaltres també podeu. No depen de les famílies: depen del centre i de les vostres accions.

A continuació, presento algunes de les estratègies bàsiques que permeten la participació rica i variada de diverses famílies, des de diferents espais. Aquestes iniciatives, estratègies i formes d'organització de la vida escolar estan pensades en clau AMPA. Mireu amb detall algunes de les iniciatives d'escoles i AMPA que acompanyen els diversos recursos: si altres poden, vosaltres, també.

Per finalitzar aquest primer apartat, voldria recordar-vos que la participació funciona a les escoles on l'equip directiu té clar que vol aquesta participació, la fomenta i obre l'escola a les famílies. Cal connectar família i escola per aconseguir la millora del rendiment acadèmic, prevenir el fracàs escolar i garantir el benestar emocional de tots els nens i nenes.

5 Arguments per animar les famílies a implicar-se a l'AMPA 

- Millorarà el benestar dels seus fills o filles: estimaran més l'escola i estaran més a gust, perquè els seus pares estan allà i li donen valor al que ells i elles fan allà.

- Millorarà el rendiment acadèmic dels seus fills i filles. Quan les famílies estan molt vinculades a l'escola, aprenen les estratègies que garanteixen un bon seguiment escolar, connecten el que fan amb el que es fa a l'escola i li donen sentit. La major connexió i contacte amb docents i equip directiu facilita l'aprenentatge de les "regles del joc" de l'escola.

- Els seus fills i filles milloraran el seu comportament al centre i tindran menys conflictes amb els altres nens i nenes. 

- El valor de la seva implicació suposa una aportació al centre absolutament valuosa. Per exemple, s'estima el valor d'una família implicada al centre en uns 1.000$ anuals. Hi ha centres rics gràcies a la participació i centres pobres per la ignorància del valor de la implicació familiar. 

- La participació de les famílies és un valor de qualitat pel centre. Suposa beneficis per tots els nens i nenes i també per la comunitat on estan integrats.

En resum, aquests beneficis són per totes les famílies que tinguin l'oportunitat de trepitjar el centre, de conèixe'l d'estar en contacte amb el lloc on els seus fills i filles passen part de les hores més importants del dia i on es decideix part del seu futur.

"Cal obrir les escoles per facilitar que les famílies tinguin accés: en horari escolar, si el centre ho permet, en horari extraescolar i, si ens resulta possible, els caps de setmana. Les famílies vindran si el que proposem els arriba i és del seu interès."

Famílies delegades de classe


El desenvolupament i existència de la figura dels delegats i delegades de classe està absolutament justificat en la teoria del capital social. Es tracta de tirar endavant tot tipus d'accions que permetin: majors quotes d'afecte entre les persones (alumnes, famílies, tutors/es), l'augment de la confiança mútua, aconseguir que les normes funcionin de forma eficaç per tots i totes i el desenvolupament de les xarxes socials entre les famílies de l'aula i del centre.

"Totes aquelles accions que augmentin les relacions entre les famílies de l'aula, les relacions d'afecte, la solució de problemes, el suport mutu i a tots els nens i nenes millorarà el benestar i el rendiment acadèmic dels nostres fills i filles." 


Dins de l'espai escolar, l'espai educatiu i relacional per excel·lència és l'aula. Les relacions i aprenentatges que allà es donen són les que condicionen, definitivament, el funcionament escolar i personal dels nostres fills i filles. Quan les famílies de l'aula estan relacionades, comunicades, cohesionades,... es produeixen millors aprenentatges i tots els i les alumnes, tenen més oportunitats de progrés, motivació i aprenentatge. Que el paper dels delegats i delegades sigui quelcom més que la perllongació del braç del tutor o tutora depén d'una bona acció escolar i d'un bon projecte educatiu. Es tracta, en definitiva, de trabar un bon capital social per totes i tots: per augmentar l'equitat i les oportunitats. 

Documents per ampliar i conèixer més a fons aquestes figures

Els pares o mares delegats de curs en la comunicació tutoria-famílies. FaPaC
Padres delegados del grupo clase. Mención CEAPA. APA Ceip Agustí Sifré. Sant Gregori, Girona.(pdf, 69,3k)
Delegados y delegadas de clase. Organización y funcionamiento en los centros educativos. CODAPA, 2012 (pdf, 1.9 MB)
Delegadas y delegados de madres y padres. Un paso más hacia la participación activa y democrática en los centros educativos. FAPACE Almería (pdf, 821k)

Padres y madres delegados de clase. Junta de Andalucía, Huelva (pdf, 694k)
Exemples propers: 
AMPA CEIP Vila Olímpica. Què signifca ser delegat o delegada de classe.

Autèntica funcionalitat per excel·lència dels delegats i delegades de classe: Comunitats d'aprenentatge. Per saber més...
Comissions de treball  i comissions mixtes

Quan famílies i docents es conèixen cara a cara i treballen colze a colze, moltes de les dificultats i prejudicis poden superar-se. Construïr entre tots és intel·ligent i eficaç. Cal acollir i aplicar el que les diferents instàncies poden aportar. Recordeu: la suma és major a les parts. Cal crear totes les sinèrgies que sigui possible.

La riquesa de les diverses perspectives i necessitats, acaben cuallant en una resposta superior i potent, que beneficia a totes les parts, especialment als nostres fills i filles. Una escola intel·ligent posa en joc totes les peces que en formen part, sense deixar de banda a ningú, practicant autèntica democràcia. 

"Les comissions de treball permeten crear nous espais de participació i creació de recursos i solucions, relacionats amb els interessos de les persones que en formen part, creant positives associacions de famílies, docents i alumnes."

Comissions de treball, un exemple. AMPA Escola Pública Fructuós Gelabert, Barcelona.
Comisiones mixtas. Utopía y educación.Un exemple des de les comunitats d'aprenentatge.
Podeu saber més sobre les Comunitats d'aprenentatge, a les quals es donen processos democràtics i participatius amples. Per saber més...

Escola de pares, mares i familiars 

"La formació de les famìlies és un dels elements fonamentals per millorar el rendiment acadèmic dels fills i filles i per millorar el seu benestar a les escoles i a la vida."

Quan les famílies es formen i trepitgen el centre, són més properes a ell , el conèixen millor, aprenen a implicar-se eficaçment i poden guiar els fills a l'escola de forma més eficaç. De retruc, millora el clima escolar i el benestar dels docents. I, tot junt, millora la qualitat de les escoles.

Quan parlo de formació, no parlo només d'escoles de pares i mares, xerrades o tallers, parlo de la fonamental formació, en especial de col·lectius que es troben més allunyats del món acadèmic o la cultura. Propostes que caldria tenir actives en el si de les escoles seria la formació en idiomes (català, castellà, a part d'altres llengües), informàtica, eines digitals, lectura dialògica, etc. Les famílies haurien de poder formar-se a les mateixes escoles on van els seus fills i filles per aprofitar l'avantatge que suposa trepitjar-la, ja mencionat a altres espais d'aquest article. 


Recomanacions per tirar endavant una escola de pares i mares eficaç:

- Plantegeu iniciatives a nivell local, en cooperació amb la resta d'escoles, instituts i escoles bressol de la població. Podreu tenir un programa formatiu de qualitat, econòmic i eficaç entre tots/es.
- Els docents han de convidar a les famílies a assistir i a formar-se. La diferència entre una sala plena de famílies o amb la presència escasa de famílies, depèn -fonamentalment- del paper dels tutors i tutores i de l'equip directiu. Les famílies han de ser convidades a assistir pels docents, de manera molt individualitzada.
- Les famílies han de saber que la formació és beneficiosa pels seus fills i filles i pel propi benestar de les famílies.
- Les xerrades i formacions haurien d'anar més enllà de la pròpia formació: haurien de tenir impacte a mitjà i llarg termini, amb acords de millora i implementacions respecte al tema tractat (bullying, implicació familiar, benestar emocional,...)


Si voleu saber més sobre la meva oferta formativa per escoles de pares, xerrades i tallers  (Intel·ligència emocional, com ajudar els fills i filles en els estudis, el paper de les famílies a l'escolaritat dels fills i filles,...) consulteu la meva oferta formativa per AMPA i entitats.


Atenció a les famílies nouvingudes i d'origen immigrant

Una persona difícilment es presenta a una llar aliena si no és convidada. Una família no s'implicarà eficaçment a l'escola del fill o filla si no és convidada i no se li ensenyen les regles del joc escolar i, concretament, de l'escola on estan els fills.

"Cal convidar a les famílies nouvingudes al centre, cal generar expectatives de participació envers elles, cal explicar els beneficis d'una implicació eficaç. Cal que les escoles i AMPA expliquin que estan obertes a les famílies i quins són els canals que poden fer servir per participar i solucionar problemes."

Què és un AMPA?

Tríptic editat en català, castellà, urdu, xinès, àrab i tagalo.
Per fomentar el coneixement i la participació de les famílies, tant a l'escola com a l'associació. Tothom a l'AMPA. Projecte i espai virtual de la FaPaC, amb recursos de molt interès per la incorporació de les famílies nouvingudes al centre i les famílies d'origen immigrant. Cerqueu allò que us sigui útil.

Consells Escolars de Centre 

En teoria, l'espai per excel·lència, que pot permetre una participació ampla als centres, és el Consell Escolar. No obstant, cada vegada es retallen més les possibilitats de participació per part de les famílies. És un error que la participació no esdevingui al nostre sistema educatiu una pedra clau de treball per aconseguir escoles de qualitat, amb un bon clima educatiu, amb alumnes compromesos amb el centre educatiu i l'educació,... En canvi, per aquests i altres errors, el nostre país presenta un dels nivells de deserció i abandonament prematur de l'escolaritat més elevats dels països desenvolupats.

Més informació sobre el funcionament dels consells escolars, a l'espai FaPaC.


Per tancar, fins al moment... 

Podeu ampliar la informació sobre el paper de les famílies a l'educació dels fills i filles a la meva entrada del blog: Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios.

Continueu consultant aquestes entrades. Les aniré actualitzant i enriquint fins a la finalització de les formacions del curs 2015-2016.