martes, 27 de octubre de 2015

Obligacions fiscals de les AMPA: impost de societats, IVA, 347, IRPF, comptabilitat

Informació actualitzada el 17/01/2016. 

Aquest espai està adreçat específicament a les AMPA i AFA de Catalunya. Conté recursos i ajuda per tal de facilitar informació sobre fiscalitat, pensada especialment per tresorers i tresoreres de les AMPA i per les juntes, ja que cal prendre decissions relatives a la gestió i activitats de l'AMPA davant les obligacions fiscals que comporta la vostra activitat. Aquests continguts pertanyen a la formació per la gestió i dinamització per AMPA que organitza la Diputació de Barcelona amb el suport de la FaPaC (Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya).


Trobareu informació i documents complementaris relatius a: 

jueves, 8 de octubre de 2015

Materials gestió i dinamització de juntes d'AMPAÚltima actualització: 29/11/2017.

Tema actualitzat: certificat negatiu de delictes sexuals: com demanar-lo de forma col·lectiva des de l'AMPA. 

Materials i recursos per la gestió i dinamització de les associacions de pares, mares i familiars d'alumnes (AMPA, AFA, APA). Aquesta entrada està relacionada i és complementa amb la posterior: Obligacions fiscals de les AMPA.

 
Per tal de recordar el que realment importa


Quina és la missió d'un AMPA? Segons la definició de FaPaC a la Guia gestió AMPA

"Contribuir a assolir l'èxit escolar i personal dels i les alumnes del centre a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint un bon clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar."


TEMES ESPECÍFICS AMPA, AFA