domingo, 16 de marzo de 2014

CLAUS per promoure l'èxit escolar dels teus fills i filles. Materials complementaris

* Última actualització dels materials continguts: 28 de novembre de 2018


Benvinguts, benvingudes!

Aquest és un espai on poso a la vostra disposició, informació i documentació complementària del taller: Eines per l’acompanyament escolar dels teus fills i filles curs 2016-2017, que imparteixo dins del programa "Eduquem en família", de la Diputació de Barcelona. 


En aquest espai aniré penjant enllaços i materials en temes que hagin estat del vostre interès durant les sessions i que permetin compartir informació amb la resta de famílies. Per tant, els continguts s’aniran modificant i ampliant.

WhatsApp. Si accediu des del vostre dispositiu mòbil podeu compartir accés a aquesta entrada o a materials que hagi enllaçat per aqueta via. Per millorar la gestió del temps i usuaris, us recomano WhatsApp Web, una utilitat que us permet gestionar l'aplicació des del vostre ordinador. Més informació sobre el seu ús.
 
 
Si voleu saber més del taller, escolteu entrevista promocional d'Olesa Ràdio. 

Si has de venir al taller: omple enquesta recollida expectatives

Accedeix aquí a enquesta i podré abordar al taller les teves inquietuds.


Importància de la formació de les famílies

Quan la família de cada nen i nena es forma, pot augmentar el rendiment acadèmic dels fills i filles, degut al model que es transmet: els pares es formen, estudien. També es dona un missatge implícit: aprendre és important, fonamental per un adient progrés. A través del que fem transmetem els nostres valors familiars: formar-se és quelcom valuós. Aprendre és un valor per la família. 


A part de seguir alguna formació més o menys estable (aprendre anglès, informàtica, català, escola adults,...), les famílies necessitem formar-nos al llarg de tota l'evolució dels fills: per poder fer un bon acompanyament, per poder preparar-los pel que necessitin per viure a la societat de demà i per actualitzar els coneixements caducats que tenim (tot està canviant molt ràpid!).

Compartir i parlar de forma col·laborativa sobre informació d’interès, és una molt bona opció per formar-se. Podeu organitzar tertúlies, fer un cafè per parlar sobre els temes que ens preocupen. Podem organitzar una xerrada amb algun professional (és motivador, però no fonamental per fer una bona escola de pares i famílies), podem veure un video i desprès fer col·loqui, podem llegir un material curt entre tots i discutir el que hem llegit, podem organitzar grups de lectura dialògica, etc.

EN RESUM
 • Formeu-vos per fer la vostra tasca com a pares i mares: implicació familiar, educació emocional, pantalles, ... 
 • Feu formació contínua: acabar el graduat, estudiar a distància, fer cursets, aprendre català, ... 
 • Trobeu-vos amb altres famílies per parlar sobre l'educació dels fills, els problemes, per compartir dubtes i inquietuds, per donar-nos recolzament mutu.
RECURSOS 

 • Televisió educativa de la Diputació de Barcelona. Podeu disposar de diversos programes de televisió, que us poden permetre desenvolupar diverses activitats amb famílies. 
 • Guia i instruccions per fer activitats amb famílies, fent ús del programa. Aquí  
 • Aquí, accés als diversos programes dissenyats per vosaltres.


A continuació, diversos recursos complementaris als continguts treballats

Implicació familiar i recursos específics AMPA
·        
     La implicació familiar és una suma d'estratègies que, per l'efecte positiu que provoca donar recolzament de diverses formes, des del que fem a diari, permet que els nostres fills i filles puguin tenir una escolaritat més satisfactòria i es puguin superar les dificultats amb més garanties. 

     Les famílies som clau en el progrés escolar i personal dels nostres fills i filles, però és una tasca complexa on unes famílies poden tenir més oportunitats.

 •        Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios. Entrada blog Ana Isabel del Río. Accés
 •  Com dinamitzar la participació de les famílies des de l’AMPA. Entrada blog Ana Isabel del Río. Accés
 • Recursos per AMPA: fiscalitat, gestió i dinamització, implicació, etc. Accés a etiqueta


Relació i implicació amb el centre educatiu 

·    Relació famílies i escola. Selecció de diversos programes relacionats, del programa de televisió Famílies i escola, de la Diputació de Barcelona. Accés


Foment de la lectura des de casa 

La lectura és una de les eines clau que podem activar i cultivar des de casa. A més lectura, significativa, desenvolupant el gust i el valor de la lectura, dotem els nostres fills i filles d'estratègies per l'escola i també per la vida. Si haguès de donar un consell, seria aquest: doneu valor i cultiveu la lectura, amb els recursos de què disposeu.

Ah!... i no oblideu les biblioteques i bibliotecaris/es: són les vostres gran aliades.

  
 RECURSOS
 •  M'agrada molt llegir. 2n capítol de la 4a temporada del programa “Famílies i Escola”. Diputació de Barcelona. Vídeo, 22'7". Accés
 • Lectura. 5è capítol de la 7a temporada de la sèrie "Famílies i escola". Diputació de Barcelona. Vídeo 25’33”. Accés
 • Llegir per crèixer. I-famílies. FaPaC. Accés
 • Com acompanyar la lectura des de casa. Fundació Jaume Bofill. Vídeo 6’36”. Accés
 • El mètode definitiu per tenir fills lectors. Joan Carles Girbés. Fundació Jaume Bofill. Accés
 • Lectura. Famílies i escola. Generalitat de Catalunya. Accés



  Deures escolars 




  Deures sí, deures no: no està tan clar. Els deures estan sobrevalorats. Podríem invertir part de la gran quantitat d'energia que gasten alumnes, docents i famílies en activitats més productives acadèmicament i que generin menys desgast i desmotivació.

  La implicació de les famílies amb els deures

  Moltes famílies entenen i viuen els deures com la forma d’implicar-se a l’educació dels fills i filles per excel·lència.

  “Amples investigacions sobre els deures ens indiquen que la implicació de les famílies amb ells no és l’estratègia que
  més incidència té en el rendiment acadèmic dels fills i filles.”

  Què en sabem sobre els deures, milloren el rendiment acadèmic?

  La investigació educativa internacional no ha pogut demostrar de forma taxativa i unívoca que més deures fomentin el rendiment acadèmic a primària: hi ha arguments a favor i en contra i els resultats no són prou consistents per concloure que els deures siguin un element fonamental en el procés d’aprenentatge. Als primers anys de primària poden ser, fins i tot, contraindicats per un adient progrés acadèmic present i futur. Els deures poden ser beneficiosos sota certes condicions o ser un llast innecessari en altres condicions. Hi ha nivells de qualitat. 
  Llavors, què podem fer des de casa?

  Fetes les observacions anteriors, els fills porten deures a casa i hem de recolzar-los de forma adient, per tal de que puguin respondre a la demanda de les escoles. En molts casos, determinen les notes: perquè reben puntuacions, perquè són condició sine qua non per aprovar algunes matèries o perquè són significatius per aprendre. Però poden ser poc significatius o estar mal dissenyats: a la llarga podrien no millorar els aprenentatges: cal donar als deures el valor que, realment, tenen. En altres casos, sí són significatius pels aprenentatges i milloraran les seves capacitats. Els deures poden ser beneficiosos sota certes condicions.  Quin haurà de ser el nostre paper fonamental com a pares?

   
  1.   Crear i tenir cura de l’estructura necessària: física, temps, organització, recolzament directe, donar suport psicològic i gestió de l’estrès.

  2.   Desenvolupar l’autonomia dels fills, tot acompanyant el que sigui necessari 

  3.   Procurar que finalitzin les tasques
   


  A la secundària obligatòria, sembla que tenen més incidència en el rendiment acadèmic que a la primària, conforme avancen de curs. Però ens trobem amb el desavantatge de que, el suport directe de la família amb els deures, pot arribar a ser contraproduent per gran quantitat d’alumnes.

  Aquest no és l’espai per aprofundir, per tant, adjunto unes reflexions al respecte aparegudes a la revista Guix, una publicació de l’OCDE,  i recursos que puguin facilitar la vostra tasca.

  RECURSOS
  • Els deures escolars. Reflexions de Lola Abelló. Revista Guix. Accés
  • Ayudar a sus hijos de primaria con los deberes escolares. KidsHealth. Accés
  •  Acompanyament escolar a casa. Educar i créixer en família. Generalitat de Catalunya. Accés
  •  ¿Perpetúan los deberes las desigualdades en educación? PISA IN FOCUS 49. OCDE. Accés

  Aprendre durant les vacances i el temps d’oci 

  L'estiu és època d'oportunitats... o de pèrdues. Cal donar recolzament a les famílies per convertir aquest temps en un espai que permeti els nens i nenes gaudir i tornar en forma a l'escola. La lectura, les activitats amb la família i l'activitat física, poden ser les gran aliades.
    
  RECURSOS

  Cómo aprovechar las vacaciones y el tiempo de ocio para mejorar los aprendizajes. Entrada blog Ana Isabel del Río. Accés 

  Què funciona en educació? Serveixen els programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes? Fundació Jaume Bofill, 2016. Vídeo, streaming i publicació. Accés.



  Entrevista de ràdio. Ana Isabel del Río. Cadena Ser. Ràdio Menorca.




  Educació emocional
  ·      

   RECURSOS

   Educació emocional. Famílies i escola és una escola de pares i mares en format televisiu. Accés a una selecció de temes relacionats, més de 10 programes de televisió. Durada aproximada, 25’ minuts.  Diputació de Barcelona

  Com educar les emocions. Fundació FAROS. Sant Joan de Déu.

  Educación emocional desde la família. Documents CEAPA.

  Educació socioemocional. Eines i recursos. Educar i créixer en família. Generalitat de Catalunya 

  La imprescindible relación padre-hija y su relación con una vida saludable y feliz. Entrada blog Ana Isabel del Río


  Activitat física 

   Segons les recomanacions de la OMS, nens i nenes han de practicar una hora al dia d’activitat física intensa. Al nostre país, un gran percentatge de nens i nens no arriben als mínims recomanats. A l’arribada a l’adolescència i l’ESO, la proporció disminueix dràsticament. Tingues cura de la salut dels teus fills i filles. Tingues cura de la teva pròpia salut: dona exemple i millora el teu estat físic. A la vostra escola, institut i població: practiquen tots els nens i nenes una hora diària d’activitat física intensa? Cal pagar per practicar activitat física o està a l’abast de tothom? Està mercantilitzada l’activitat física? Penso que cal respondre a aquestes preguntes i aconseguir que la resposta sigui: tots els nens i nenes de la nostra població practiquen una hora al dia d’activitat.     


   RECURSOS
  • El ejercicio físico es fundamental para un correcto desarrollo de nuestros hijos. Entrada blog Ana Isabel del Río. Accés

  Alimentació 



  Estem en una situació d’autèntic risc per la salut, donats els inadequats hàbits de consum en matèria d’alimentació que s’estan instaurant a la nostra societat. Entre la població general hi ha desconeixement de molta informació que afecta a la salut, els nostres fills i filles són absolutament vulnerables a la publicitat i a les pràctiques que veuen al seu voltant. La responsabilitat és del nivell públic superior, però les institucions estan fallant en la seva funció de vetllar pels ciutadans i els consumidors, amb normatives laxes que ens deixen desprotegits. Les xifres així ens ho indiquen. 

  No ens queda una altra: hem de respondre des dels municipis, les escoles i també a nivell personal. Aquesta recopilació us pot ajudar a trobar informació d’interès per actualitzar algunes pràctiques, tant a nivell personal com a nivell públic.

  Podreu accedir a diverses pàgines web de dietistes-nutricionistes que investiguen, divulguen i publiquen. L’entrada està preparada per diversos públics: els que volen llegir un article, els que prefereixen documentació audiovisual o bé aquelles persones que prefereixen accedir a llibres, per aprofundir en el tema. Els materials als què podeu accedir permeten preparar trobades entre famílies, entre famílies i professionals o bé documentar-se des de casa.

  El que està molt clar és que cal fer canvis a nivell global. Molts dels diners que es recapten per recolzar les escoles o les activitats d’aprenentatge, provenen de la venda de productes poc recomanables per nens i nenes i per adults. Calen canvis, que han de començar per les petites coses que fem cada dia.

  Trobareu accés a les pàgines, vídeos i llibres de Aitor Sánchez, Julio Basulto, Juan Revenga, Gominolas de Petróleo,... i també accés a la pàgina de la pàgina de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

   RECURSOS
  •   La salud de nuestros hijos e hijas: alimentación saludable. Entrada blog Ana Isabel del Río.
    Gestió de l’estrès

  Una de les barreres que ens pot impedir fer front a les nostres necessitats és allò que està dissenyat per ajudar-nos a fer front: l’estrès. Quan l’activació és excessiva, pot arribar a bloquejar-nos –quan necessitem poder fer front- o bé pot activar tant la  nostra resposta, que aquesta sigui inadequada en determinats entorns.

  Aprendre a gestionar l’estrès d’una manera adient, és una eina de primera necessitat, tant pels nostres fills i filles com per nosaltres mateixos. 

  RECURSOS
  • Los beneficios de la respiración consciente. Entrada blog Ana Isabel del Río. 
  • L'estrès i la vida familiar. I-famílies. FaPaC. Accés
  • Recomendaciones para manejar el estrés de la temporada festiva. Recomendaciones para padres. Asociación Americana de Psicología (APA). Accés
  • Salud mental/corporal: estrés. Recomendaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA). Accés
     

       A continuació, annex a temes del vostre interès, no directament abordats al taller 


  Pantalles a la llar: com podem actuar les famílies 

  En resposta a les necessitats urgents que han sorgit a les xerrades, adjunto materials que poden ser del vostre interès. Com a idea principal: excés de televisió incideix negativament en el rendiment acadèmic.

   RECURSOS
  •  Los niños menores de 2 años no deberían ver televisión... ¡y atención a los menores de seis! Entrada blog, Ana Isabel del Río. Accés
  • Estar constantemente conectado: efectos nocivos del consumo mediático en los niños y adolescentes. Accés
  • Nuevas recomendaciones para el consumo mediático de los niños. Academia Americana de Pediatría. Vía Heathy Children. Accés  
  •  Hábitos saludables para el consumo mediático de los bebés y los niños en edad preescolar. heathychildren.org Espai web de l'Acadèmia Americana de Pediatria (AAP). Accés

  A favor dels escacs com extraescolar i activitat lúdica 

  Està clar que aprendre a pensar i desenvolupar els recursos cognitius és un dels objectius que serien dessitjables de moltes intervencions que es fan.

  Els escacs desenvolupen estratègies cognitives -i també emocionals-, per tant, són una activitat molt recomanable que no rep molta atenció i que podria ser una molt bona proposta.

  Arguments, aquí: A favor del ajedrez como actividad extraescolar y lúdica

  ...................................................................................................................................................
  Si voleu conèixer els meus serveis, accediu


  El taller "CLAUS..." està organitzat i subvencionat per la Diputació de Barcelona, per aquells municipis que l'han demanat en el marc del programa "Eduquem en família".

  Fins aquí per avui. Si vols continuar accedint a les actualitzacions d'aquest continguts, passa per aquest espai de tant en tant!                                                                                                            





  No hay comentarios:

  Publicar un comentario

  ¡Gracias por tus comentarios!