jueves, 8 de octubre de 2015

Materials gestió i dinamització de juntes d'AMPAÚltima actualització: 29/11/2017.

Tema actualitzat: certificat negatiu de delictes sexuals: com demanar-lo de forma col·lectiva des de l'AMPA. 

Materials i recursos per la gestió i dinamització de les associacions de pares, mares i familiars d'alumnes (AMPA, AFA, APA). Aquesta entrada està relacionada i és complementa amb la posterior: Obligacions fiscals de les AMPA.

 
Per tal de recordar el que realment importa


Quina és la missió d'un AMPA? Segons la definició de FaPaC a la Guia gestió AMPA

"Contribuir a assolir l'èxit escolar i personal dels i les alumnes del centre a partir de la millora de la qualitat educativa, tot afavorint un bon clima educatiu entre tots els agents de la comunitat escolar."


TEMES ESPECÍFICS AMPA, AFA

A més de la present entrada, he publicat dues més, per tal de complementar la formació impartida i mantenir-vos al dia dels canvis que es van produïnt. També podeu consultar les entrades: Com dinamitzar la participació de les famílies des de l'AMPA, Cómo conseguir la participación de las familias en los centros: qué pueden hacer los docentes i Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios. També podeu trobar el resum entrades del meu blog, que poden ser útils per famílies.

Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA - See more at: http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2015/11/com-dinamitzar-la-participacio-de-les.html#sthash.A8FZbEWM.dpuf
Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA - See more at: http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2015/11/com-dinamitzar-la-participacio-de-les.html#sthash.A8FZbEWM.dpuf


A l'entrada posterior titulada: Obligacions fiscals de les AMPA: impost de societats, IVA, 347, IRPF, comptabilitat,..., trobareu agrupats tots els recursos relacionats amb fiscalitat, especialment pensats per tresorers i tresoreres. 

Totes les entrades relacionades amb AMPA: aquí.

En aquesta entrada, trobareu, entre d'altres:-          Manuals i documents bàsics per la gestió de l’entitat
-          Normativa aplicable a les entitats
-          Escola de pares, mares i familiars: dinamitzar la participació
-          Assegurances: responsabilitat civil i assegurança d’accidents
-          Gestió d’activitats infantils i casals: quines obligacions tenen les AMPA
-          AMPA i activitats esportives: obligacions i exempcions fiscals de les AMPA
-          Voluntaris a les AMPA: obligacions de l’AMPA
-          Famílies delegades de classe: aconseguir la participació i millorar la democràcia
-          Comissions mixtes i comissions de treball: el secret del bon funcionament
-          Famílies nouvingudes: calen accions específiques per apropar-les a l’escola
-          Protecció de dades: la normativa que afecta a l’AMPA
-          Transparència: obligació i pertinència de mostrar comptes, acords, estatuts,...
      Espai LOMCE
      Consell escolar de centre
      Més informació i webs del vostre interès


MATERIAL BÀSIC DEL CURS

 "Gestió i administració de l'AMPA. Guia pel bon funcionament" Eines d'AMPA. FaPaC. Actualitzat a setembre de 2017 (PDF, 514K)SUPORT A LA GESTIÓ D'ENTITATS

Suport Associatiu és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions.

  
Serveis de gestió per a entitats no lucratives: gestió comptable, fiscalitat, serveis jurídics, gestió laboral, informàtica, assegurances, assessorament, formació.

Normativa general aplicable a totes les entitats 

Quina és la principal normativa aplicable a les associacions? Xarxanet.org us ofereix una entrada amb accés a la normativa legal que us afecta: xarxanet.org

 • Llei 4/2008 del Llibre III del Codi civil de Catalunya
 • Estatut dels treballadors
 • Llei del Voluntariat
 • Llei de protecció de dades
 • Llei de transparència
 • Altres normes que afecten a les AMPA en les seves activitats: entitats esportives, decret del lleure, reglament d'espectables públics i activitats recreatives,..


ASSEGURANCES  
És important que tingueu clara la diferència entre assegurança de responsabilitat civil (danys a tercers) i assegurança d'accidents (obligatòria en la pràctica d'esports, casals d'estiu i periodes vacacionals). En tot cas, cal que tingueu clares les cobertures que teniu contractades a l'AMPA o l'empresa que presta els serveis. Caldria demanar una còpia de la contractació de la pòlissa, de les prestacions contractades i de la quantia de les imdenitzacions previstes.   

 • Responsabilitat civil. Pòlissa d'assegurança bàsica d'obligatòria contractació per a les AMPA d'escoles públiques. Aquesta cobertura està inclosa a la quota de federació a FaPaC (altres federacions, consulteu). El preu per federar-se a la FaPaC depèn del número d'alumnes del vostre centre. Consulteu tarifes a la tercera pàgina del document. Aquestes varien entre els 64.67 mínim i els 370.59 euros, que inclouen el suport de les tècniques territorials, assessorament jurídic, campanyes, documents, etc...  Pòlissa vigent des de l'1 de gener de cada any fins al 31 de desembre de l'any següent. Vegeu document (297k, PDF)
 • Què és la pòlissa de responsabilitat civil juntes d'AMPA que poden gaudir les AMPA federades a FaPaC? Vegeu document (297k, PDF
 • Assegurança d'accidents. Pòlissa d'obligatòria contractació en casals i activitats de lleure realitzades fora del calendari escolar, en activitats esportives i obligatòria pels voluntaris que participen de forma estable a l'AMPA (com a monitors, acompanyaments a sortides, cuidadors de l'hort,...). La durada d'aquestes pòlisses comença l'1 de setembre d'un curs i finalitza el 31 d'agost del següent. El preu per nen/a/adult/a és de 3,5 euros per curs i cobreix totes les activitats que siguin organitzades per l'AMPA. Vegeu document (301k, PDF)
 • Assegurança esportiva. En cas de que l'activitat física que organitzeu estigui considerada com activitat esportiva, caldrà contractar un plus a l'assegurança d'accidents ordinària. En el cas de FaPaC és d'1 euro de suplement per nen/a. 
 • Espai FaPaC. Magnífic i ample! Adjunto tota la informació referida aquí, i que posa a la vostra disposició FaPaC
 • ARÇ. Espai de l'asseguradora ARÇ al web FaPaC, on consten característiques de l'acord per AMPA federades.Consulteu la informació.
 • Assegurança escolar. Informació d'interès per AMPA d'escoles públiques de Catalunya. (Espai web)
 • Assegurances dels centres docents públics de Barcelona. Espai web del Consordi d'Educació de Barcelona. 

Gestió d'activitats infantils i juvenils 

Si realitzem activitats infantils i juvenils fora del calendari escolar del nostre centre, la normativa que els afecta és la del lleure infantil i juvenil. Per tant, haurem de complir la normativa del lleure infantil. Un dels aspectes més destacats és que tots els nens i nenes han de tenir contractada una pòlissa d'accidents.

Consulteu l'espai Casals d'estiu de FaPaC. La normativa afecta també als Casals de nadal i setmana santa, ja que es troben fora del calendari escolar. Si teniu dubtes, consulteu a la vostra federació.

Informació resumida sobre Activitats infantils i juvenils elaborada per la Federació d'Ateneus de Catalunya.

AMPA i activitats esportives

L'IVA I LES ACTIVITATS ESPORTIVES

Les activitats organitzades per vosaltres -o per entitats sense finalitat de lucre- i adreçades a menors de 25 anys, estan exemptes d'IVA.

Si l'activitat l'organitza i factura una entitat mercantil, no enregistrada al registre d'entitats esportives, us cobrarà a les famílies l'IVA corresponent.

Les activitats esportives adreçades a majors de 25 anys (famílies, adults) han de portar l'IVA repercutit a les famílies corresponent, excepte si l'AMPA està inscrita al registre d'entitats esportives. En aquell cas, les activitats esportives organitzades per les famílies no portaran IVA. 
La major part d'AMPA ja esteu inscrites al registre d'entitats esportives si heu participat al Pla de l'esport català.

ASSEGURANCES I ACTIVITATS ESPORTIVES

Teniu tota la informació a l'apartat assegurances, no obstant, faig algun recordatori específic:

- Les activitats classificades com esportives (aquelles que tenen una federació esportiva), suposen l'obligació de fer assegurança d'accidents nominal. El cost es troba entre els 3.5 i els 4.5 euros, via FaPaC. 
- Cal que tingueu una còpia de la pòlissa d'accidents, sigui la vostra, sigui la de l'entitat que organitza l'activitat esportiva.

Adjunto preguntes i respostes referides a les entitats esportives que conté informació d'interés, a Xarxa Net.


Article d'interès. I-FAMÍLIES, FaPaC: L'esport extraescolar, un espai educatiu

Els voluntaris a les AMPA

 • Nova llei del voluntariat de Catalunya! Consulteu la informació disponible a xarxanet.org
 • La Llei que consolida el model català del voluntariat. Article a xarxanet.org  
 • Entrevista a Marc Vinyes sobre la nova llei i les principals repercussions que tindrà a la vostra entitat. Article a xarxanet.org


Noves figures s'incorporen a les AMPA. El voluntariat pot col·laborar per tirar endavant grans projectes: biblioteques tutoritzades, extraescolars (escacs,...), formació de famílies (tertúlies dialògiques, informàtica, idiomes,...). 
Qui pot ser voluntari a les AMPA? Familiars, veïns, estudiants, exalumnes del centre, docents, entitats del barri o població,...  

Tipus de retribució que poden rebre els voluntaris: dietes, viatges, benzina, desplaçaments, vestuari, despeses de formació, despeses de mòbil,... Molt important: cal que totes les despeses estiguin degudament justificades. 
Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya. Per donar-se d'alta.

Nou requisit per a l’accés i exercici de les professions amb contacte amb menors

El passat 28 de juliol es va aprovar la Llei 26/2015, que imposa l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, a tota persona que treballi habitualment amb menors.
La Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència té com objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola per a continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat. Serà requisit per a l’accés  i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. A tal efecte qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

 Afectarà s diversos col·lectius, com poden ser professors, monitors d'activitats de lleure, personal de cuina dels centres escolars, conductors de transport escolar, persones que fan voluntariat amb infants, i d'altres persones que, per motiu de la seva activitat professional, el seu àmbit d'actuació és amb menors d'edat.

Accediu a l'article publicat per xarxanet.org  

Per demanar de forma col·lectiva el certificat negatiu de delictes fiscal, accediu a la informació que us facilita Torre Jussana (data article: 9 de novembre de 2016). 

Ja és operativa l'obtenció del Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals

Es pot fer via internet o bé lliurant documentació. Aquí tota la informació necessària. 


FER ASSEMBLEES MÉS PARTICIPATIVES

Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives. Torre Jussana. Guies d'assessorament. Número 3 - Desembre 2015 -

LA PROTECCIÓ DE DADES I LES AMPA 

Tràmits AMPA: nou web Departament Justícia, simplificat!

Ara ja, podeu fer els tràmits necessaris de l'AMPA via internet. Més important: comunicació canvi de junta, modificació estatuts, constitució, ... etc.

Podeu accedir a les gestions electròniques certificant digitalment la vostra identitat o bé autoritzant un número de mòbil per fer les gestions, amb codis que es comuniquen via SMS.


gencat 20 anys


Nou web del Departament de Justícia.
25 Preguntes freqüents.
Article Torre Jussana que resumeix les novetats.


Resum de subvencions anuals a les que podeu accedir

Suscripció al butlletí xarxarnet.org, sobre finançament per entitats.


 Convocatòries de finançament i subvencions per a entitats i associacions. Xarxanet.org

Calendari de convocatòries de finançament anual. Xarxanet.org. Resum pel 2015


Responsabilitat civil de les entitats

Amb la reforma del Codi Penal de l'1 de juliol de 2015 es va modificar el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques i per tant, també de les entitats sense afany de lucre, establint noves obligacions a aquestes.  Per protegir l'entitat i les possibles responsabilitats de les juntes directives, consulteu article a Xarxanet.org: Accediu aquí.


Eina d'autodiagnòstic de la gestió de la vostra AMPA

 
L’Eina per a l’autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d’ajudar les entitats no lucratives a avaluar l’estat de la seva gestió, mitjançant l’accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. Oferta per Suport Associatiu.


Accés

ALTRES MANUALS PER LA GESTIÓ AMPA

Manual d'eines d'AMPA. (PDF,8,6 MB)106 PÀG. FaPaC. Barcelona, 2006.

Nota: Atenció als continguts no vigents, modificats pels canvis normatius que recullo en aquest article. La resta: d'interès. 

DOCUMENTS MODEL 

Models de documents. FaPaC i Consorci per la normalització lingüística de Catalunya, 2010. 
Consulteu document a document a: CNL Eramprunyà.


Canvi de junta

Certificat i pdf model canvi de junta.

Publicacions FaPaC per AMPA

Guia consells escolars de centre
Guia escoles bressol
Guia jornada escolar
Guia Acollida Tothom a l'AMPA
Manual de resistència activa a la LOMCE
"Temps d'AMPA, la revista de la FaPaC"
Butlletí electrònic de la FaPaC

I més! Consulteu totes les publicacions


ALTRES PUBLICACIONS DEL VOSTRE INTERÈS

Publicacions de Torre Jussana. Centre de Serveis a les Associacions és un equipament municipal cogestionat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions(CAB) al servei de totes les associacions de la ciutat.

L'AMPA ho escampa, una eina per a i de les AMPA  de l'Hospitalet de Llobregat.
Aquesta publicació té una periodicitat bimensual, vol ser una eina per a les AMPA i de les AMPA, on les mateixes entitats podeu ser les protagonistes actives de les informacions i els temes que vagin apareixent.


Més que un gra de sorra. Les associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya.
Informe "Més que un gra de sorra. Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya" - See more at: http://www.familiesambveu.cat/informe-mes-que-un-gra-de-sorra-les-associacions-de-mares-i-pares-dalumnes-ampa-catalunya#sthash.9hGxwfaL.dpuf
 

Informe número 44 de la col·lecció Informes Breus de la Fundació Jaume Bofill, recull els principals resultats de l'enquesta a AMPA de Catalunya.  L'informe destaca la importància de la contribució de les AMPA a l'equitat i la millora de la qualitat del sistema educatiu i es pregunta sobre els reptes de futur de l'associacionisme de pares i mares al voltant de l'escola.  

L'informe, el número 44 de la col·lecció Informes Breus de la Fundació Jaume Bofill, recull els principals resultats de l'enquesta a AMPA de Catalunya que van contestar més de 1.200 AMPA i l'enquesta a Directors de centres contestada per més de 1.500. L'informe destaca la importància de la contribució de les AMPA a l'equitat i la millora de la qualitat del sistema educatiu i es pregunta sobre els reptes de futur de l'associacionisme de pares i mares al voltant de l'escola. - See more at: http://www.familiesambveu.cat/informe-mes-que-un-gra-de-sorra-les-associacions-de-mares-i-pares-dalumnes-ampa-catalunya#sthash.9hGxwfaL.dpuf
Informe "Més que un gra de sorra. Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya" - See more at: http://www.familiesambveu.cat/informe-mes-que-un-gra-de-sorra-les-associacions-de-mares-i-pares-dalumnes-ampa-catalunya#sthash.9hGxwfaL.dpuf
Informe "Més que un gra de sorra. Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya" - See more at: http://www.familiesambveu.cat/informe-mes-que-un-gra-de-sorra-les-associacions-de-mares-i-pares-dalumnes-ampa-catalunya#sthash.9hGxwfaL.dpuf
Presentació de l'informe i dossier de premsa.
 MATERIALS TORRE JUSSANA

Per aprofundir en diversos temes, més enllà dels temes bàsics de l'AMPA. 


 ALTRES ESPAIS WEB D'INTERÈS PER AMPA

Fundació Jaume Bofill

"Volem afavorir el coneixement crític de la nostra societat per contribuir a la seva transformació fins assolir una societat més justa on les desigualtats hagin estat eradicades."

Publicacions de la fundació Jaume Bofill 


Famílies amb veuÉs un projecte al servei de les famílies per potenciar la seva veu al sistema educatiu. El projecte és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill promoguda conjuntament per les principals federacions d’AMPA de Catalunya.
  Infografia informativa sobre les AMPA.

Preguntes freqüents


AMPAPÈDIA FaPaC 

Tots els temes del vostre interès, resumits i recollits en una entrada, on es troben tots els temes. Actes, estatuts, assegurances, assemblees, creació AMPA, funcions, IVA, IRPF, protecció de dades, ...
Advertència: comproveu que tota la informació relativa a temes fiscals està actualitzada. Al principi d'aquest blog teniu la informació més actual.


El vol de les oques

Com aquest video us va agradar molt, poso enllaç al video, en una altra versió semblant.