martes, 27 de octubre de 2015

Obligacions fiscals de les AMPA: impost de societats, IVA, 347, IRPF, comptabilitat

Informació actualitzada el 17/01/2016. 

Aquest espai està adreçat específicament a les AMPA i AFA de Catalunya. Conté recursos i ajuda per tal de facilitar informació sobre fiscalitat, pensada especialment per tresorers i tresoreres de les AMPA i per les juntes, ja que cal prendre decissions relatives a la gestió i activitats de l'AMPA davant les obligacions fiscals que comporta la vostra activitat. Aquests continguts pertanyen a la formació per la gestió i dinamització per AMPA que organitza la Diputació de Barcelona amb el suport de la FaPaC (Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya).


Trobareu informació i documents complementaris relatius a: Impost de societats: novetats 2016. Com afecta a les AMPA
IVA: les AMPA tenen obligació de liquidar l’IVA si fan activitat econòmica
347: declaració d’operacions amb tercers que us han facturat més de 3005,06 euros en un any natural.
IRPF: declaració a fer si teniu personal contractat o us ha facturat un professional
Comptabilitat: indicacions generals, proposta de programes per AMPA
Certificat digital: com fer-ho, necessitat de disposar d’ell
Calendari fiscal de les AMPA: que no se us passin els terminis i les obligacions
La fiscalitat del sorteig de loteria i el sorteig de paneres i rifes: la loteria no tributa IVA, el sorteig i les rifes es consideren activitat econòmica i cal tributar IVA.


La normativa fiscal d’abast nacional afecta a totes les AMPA i entitats de caire no lucratiu d’Espanya, per la qual cosa, també pot resultar d’utilitat fora de Catalunya. Alguna normativa específica és pròpia de Catalunya, per la qual cosa, caldrà tenir en compte les especificitats de la vostra comunitat autònoma per tal de fer ús de les aportacions d’aquesta entrada. 

De manera complementària, d'interès per dinamitzar i potenciar la implicació i participació de les famílies, podeu accedir a les entrades:  Com dinamitzar la participació de les famílies des de l'AMPA i Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios. Altres entrades que us poden resultar útils, en el resum de les entrades del meu blog. Totes les entrades AMPA, aquí.

Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA - See more at: http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2015/11/com-dinamitzar-la-participacio-de-les.html#sthash.A8FZbEWM.dpuf
Com dinamitzar la participació de les famílies a l'escola des de l'AMPA - See more at: http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2015/11/com-dinamitzar-la-participacio-de-les.html#sthash.A8FZbEWM.dpuf


Els materials i enllaços que trobareu a continuació són complementaris als presentats a l’entrada anterior del blog: Materials gestió idinamització de juntes d'AMPA

Allà trobareu accés a informació relativa a: 


Manuals i documents bàsics per la gestió de l’entitat
Normativa aplicable a les entitats
Escola de pares, mares i familiars: dinamitzar la participació
Assegurances: responsabilitat civil i assegurança d’accidents
Gestió d’activitats infantils i casals: quines obligacions tenen les AMPA
AMPA i activitats esportives: obligacions i exempcions fiscals de les AMPA
Voluntaris a les AMPA: obligacions de l’AMPA
Famílies delegades de classe: aconseguir la participació i millorar la democràcia
Comissions mixtes i comissions de treball: el secret del bon funcionament
Famílies nouvingudes: calen accions específiques per apropar-les a l’escola
Protecció de dades: la normativa que afecta a l’AMPA
Transparència: obligació i pertinència de mostrar comptes, acords, estatuts,...
Espai LOMCE
Consell escolar de centre
Més informació i webs del vostre interès

 FISCALITAT A LES AMPA

Fiscalitat de l'AMPA. Espai web FaPaC
L'AMPA i els impostos. Guia ràpida FaPaC. 
Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives. UP 23. Torre Jussana. Barcelona, 2013. Aquest apartat ha canviat amb la nova normativa de l'IMPOST DE SOCIETATS 2015.


  
IMPOST DE SOCIETATS i AMPA

Novetats!  d'octubre de 2015. El supòsit 1, per no haver de presentar impost de societats (recordeu que cal complir els 3), passa a 75.000 euros.

La publicació i propera entrada en vigor de la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 (BOE 31/10/2015) ha tornat a modificar els límits establerts (PASSA DE 50.000 A 75.000 euros, perquè una entitat no lucrativa que estigui en el règim fiscal de les entitats parcialment exemptes estigui obligada a presentar declaració per l'Impost de Societats. (Font: xarxanet.org)

Totes les entitats (amb excepcions que apunto) han de presentar l'impost de societats de l'exercici 2015 i següents (informació actualitzada a novembre de 2015).

Quedaran exemptes, només, aquelles AMPA que compleixin tres requisits (TOTS, no només algun):
1. Que la vostra facturació anual sigui INFERIOR A 75.000 euros (NOVETAT 29/10/2015, consulteu les vostres factures amb proveïdors d'extraescolars, menjador escolar, material escolar, llibres,...). Si supereu els 75.000 euros anuals, haureu de presentar impost de societats i portar comptabilitat de doble entrada.

2. Que els ingressos procedents de RENDES NO EXEMPTES sigui INFERIOR a 2.000 euros anuals. Són rendes exemptes: quotes de socis, subvencions i donacions; la resta, no està exempta. Recordeu que la venda de llibres i material escolar i el cobrament de les sortides escolars fetes per l'AMPA es consideren activitats econòmiques, per les quals cal tributar IVA i declarar a impost de societats si supereu els 2000 euros anuals en activitats no exemptes anuals. La forma d'evitar haver de recaptar i declarar IVA és que aquestes factures no vagin a nom de l'AMPA. Les editorials o distribuïdores poden facturar directament a les famílies. També es poden facturar directament a les escoles, a excepció de la venda de llibres, que no pot vendre l'escola. Les AMPA poden participar en tot el procés, donant suport als projectes, però si interveniu acceptant les factures a nom de l'AMPA, caldrà que tributeu. 

3. Que totes les RENDES NO EXEMPTES, estiguin sotmeses a RETENCIÓ (tributació en concepte d'IVA, fer les declaracions pertinents). Recordeu, algunes rendes no exemptes: venda de llibres i material escolar, venda de roses, activitats per recaptar fons per fi de curs fetes a nom de l'AMPA, determinades activitats extraescolars per a adults cobrades per l'AMPA, bars, sorteig de paneres, ... Parlem d'activitats econòmiques, quan fem vendes o cobrem algun servei (quotes per activitats).

Per ampliar aquesta informació. Alguns articles:  

"Com afecta la Reforma Fiscal a les entitats sense ànim de lucre?" Article de xarxanet.org
"Com afectarà la Reforma Fiscal a les entitats no lucratives? (1)" Article anterior de xarxanet.org

Solució de dubtes generats per les noves obligacions fiscalsXarxanet.org, posa a la vostra disposició un espai per resoldre els dubtes que es generin respecte a les noves -i no tan noves- obligacions fiscals amb què han de complir les AMPA. Trobareu, també, dubtes resolts que us poden ajudar.

- Dubtes i preguntes Xarxanet.org. Feu les vostres consultes i llegiu algunes consultes ja respostes, que us poden ajudar


- Consultes tributàries. L'Agència Tributària posa al vostre abast un servei de consultes, per diverses vies.. Més informació a l'article de Xarxanet.org,

Principals obligacions fiscals de les AMPA

Impost de societats

Quan s'ha de presentar l'impost de societats? Cal presentar-lo sis mesos desprès de finalitzar el curs comptable, amb un termini de 25 dies per fer-ho.

El vostre curs comptable pot ser:
- Anual
- Per cursos


Recordeu. Cal presentar l'impost de societats del vostre any comptable, si es dona alguna d'aquestes 3 circumstàncies, o totes: 

1. Si l'activitat econòmica de la vostra entitat supera els 75. 000 euros anuals (quantitat ampliada de 50.000 a 75.000 euros a 29/10/2015)
2.  Si teniu rendes no exemptes de tributació, superiors a 2000 euros anuals.
3. Si no heu liquidat els impostos corresponents a tota la vostra activitat econòmica.

MÉS INFORMACIÓ

"Modificacions obligacions fiscals 2015" Juliol de 2015. Article, Federació d'Ateneus de Catalunya
"Obligacions fiscals 2015" Federació d'ateneus de Catalunya. PDF, 239K

Algunes recomanacions

- Comenceu l'any i el curs demanant factures amb IVA desglossat de totes les compres que feu i dels serveis que rebeu.
- Comproveu als vostres estatuts com són els vostres anys comptables: naturals? (1 gener a 31 de desembre) o bé per cursos? (1 setembre a 31 d'agost). Si el vostre és el segon cas, teniu uns mesos per posar-vos al dia i decidir quins serveis continuareu prestant i quins serveis no continuareu prestant. Si els vostres anys comptables són per anys naturals i voleu ajustar els vostres impostos a la gestió per cursos, us recomano modificar els vostres estatuts per tal d'ajustar la vostra comptabilitat als cursos lectius i facilitar la gestió de la vostra comptabilitat. 
- IVA. Venda de llibres i material escolar, material esportiu (xandalls, samarretes), sorteig de paneres o altres, beneficis pel muntatge d'un bar... i tot el que suposi activitat econòmica haurà de tributar l'IVA corresponent. Per tant, caldrà -també- fer la declaració d'IVA trimestral i el resum anual.
- L'escola ha de fer la declaració d'IVA? No, no està obligada a fer la declaració. Vosaltres, per la venda de llibres i material escolar sí esteu obligats. Això suposa que moltes AMPA podrien plantejar-se si volen continuar fent aquesta tasca per les escoles. Les direccions del centre poden obrir el seu propi compte i poden gestionar directament la compra de llibres i material escolar, ja que el programa comptable que fan servir inclou un apartat per la seva gestió (centres públics). Podeu continuar donant suport als programes de reutilització de llibres de text, però les factures poden anar a nom de l'escola.

Comptabilitat

Aquelles AMPA que tinguin una comptabilitat per anys fiscals -anys naturals- hauran de començar a portar comptabilitat de partida doble a partir de l'1 de gener de 2015, sempre que tinguin uns ingressos anuals superiors a 50.000 euros o tinguin rendes no exemptes de tributació superiors a 2.000 euros.

Les AMPA que tinguin una comptabilitat per cursos (apareix als vostres estatuts, a la majoria d'ells a l'article 27), haurien de començar a portar comptabilitat a partir de l'1 de setembre de 2015. No obstant, es recomana començar a portar la comptabilitat per partida doble a partir de l'1 de gener de 2015 per evitar desquadres en IVA, IRPF, 347,... que hagin de presentar-se.

Comptabilitat per partida doble. Pràcticament totes les entitats estaran obligades a portar-la, donat que poques entitats compleixen els tres requisits per no presentar impost de societats (no facturar més de 75.000 euros, que la suma dels ingressos en activitats econòmiques no arribi als 2.000 euros anuals i que si feu qualsevol activitat econòmica, es declarin els tributs que correspongui (IVA, IRPF si s'escau,...). Veure article Xarxanet, ja citat abans.

Què és la comptabilitat per partida doble? la que obliga el codi de comerç a les empreses. Es tracta de portar una comptabilitat de doble entrada i analítica, per tal de diferenciar ingressos exempts de tributació i impostos pels quals cal tributar. Si feu activitats econòmiques, portar -només- llibre de caixa, no serveix. Caldrà separar els ingressos i les despeses en funció dels projectes o centres de cost. Cal imputar correctament les despeses, separant les que estan exemptes de tributació a IVA de les que no ho estan. Si gestionem menjador, per exemple, no podem deduir-nos l'IVA pagat en concepte de compres relacionades amb aquesta activitat, ja que no tenim obligació de tributar en concepte d'IVA pel menjador.

Consulteu els següents articles i documents descarregables. Materials específics per comptables de l'entitat, tresorers/es,...
 • "Comptabilització d'IVA en entitats no lucratives" Xarxanet.org
 • Model:"Pla de comptabilitat de les entitats i associacions catalanes" (pdf, 294k), accediu al document elaborat per la Fundació catalana de l'esplai. 
 • "El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal." Entrada del blog de xarxanet.org (any 2012)
 • "Guia de les obligacions comptables de les entitats no lucratives" (pdf, 331k), Fundació catalana de l'esplai. Descarregueu-la.
 • "Propostes de programes comptables". Accediu via Xarxanet.org
 • Diferenciació dels ingressos exempts de tributació i els no exempts, consulteu el document de l'Ajuntament de Lleida. 


Calendari fiscal per AMPA, obligacions que cal revisar


Calendario

"Calendario del contribuyente 2016". Agencia Tributaria

"Obert el periode de declaracions tributàries del quart trimestre del 2015" Xarxanet.org, article publicat el 07/01/2016.

- Declaració informativa 347

Logotip Agencia Tributària en smartphone;Font:aseduco.comD'obligada presentació per totes les AMPA, AFA, que tinguin un proveïdor que els hagi facturat, en un any fiscal, més de 3005,06 euros (empresa de menjador, empresa extraescolars, compra de llibres de reciclatge, etc... )


Es presenta a finals de febrer de cada any. Declaració d'activitats econòmiques amb tercers que us han facturat més de 3005,06 euros. Aquesta declaració cal presentar-la en format telemàtic, és a dir, caldrà tenir el certificat digital. Si no teniu certificat digital, haurà de presentar la declaració un tercer autoritzat (serveis externs a l'AMPA).  Consulteu la guia detallada 347, elaborada per la Fundació Catalana de l'espai. 

Més informació 
 • "Guia detallada 347". Fundació catalana de l'esplai. Publicació: primer trimestre 2015. (pdf, 2,4MG)
 • "Excel d'ajuda per preparar la declaració 347" Elaborat per Suport associatiu. ( excel.xlsx, 15k)
 • "El model 347 (III)" Xarxanet.org, publicat el 29/12/2015. 
 •  "El model 347 (II). Què declarar i recollida de dades" Xarxanet.org, publicat el 28/12/2015
 • "El model 347 (I). Obligats a la presentació i novetats rellevants" Xarxanet.org, publicat el 28/12/2015 
 • "A partir de l'1 de febrer ja es pot presentar la declaració 347" Xarxanet.org, publicat el  15/01/2016.
 • "Guia informativa sobre certificat digital" FaPaC, primer trimestre 2015 (pdf, 94.3 k )  
 • Etiqueta Model 347 a Xarxanet.org Molt interessant i útil! NOTA: Atenció als articles més antics que poden contenir informació no actualitzada. 
Declaracions trimestrals i anuals d'IVA

Cal declarar l'IVA suportat i repercutit de les activitats econòmiques que heu tirat endavant. La data de presentació de cada trimestre del curs és el 20 del següent mes. No accepteu tickets i demaneu factura de les vostres compres, per tal de desgravar l'IVA que correspongui. Heu de tenir clar quines operacions estan subjectes a cobrament d'IVA i quines estan exemptes. El servei de menjador i acollida matinal està exempt d'IVA per totes les entitats que les prestin. Totes les activitats que presta directament l'AMPA (o entitats amb finalitat social) per a menors de 25 anys, també estan exemptes de cobrament i tributació IVA. El mateix passa amb les activitats que formen part del currículum escolar (anglès, música, ...) per a totes les edats. No estaran exemptes de cobrament d'IVA les activitats organitzades per entitats que no tinguin una finalitat social i no estiguin incloses al currículum. Exemples: teatre, escacs,...    Consulteu a la vostra federació, gestoria, oficina d'Hisenda, etc. la vostra casuística particular.

Etiqueta IVA a Xarxanet.org: tots els articles sobre IVA per entitats. Molt interessant i útil! (NOTA: atenció als articles antics que poden contenir informació no actualitzada).

Declaracions trimestrals i anuals d'IRPF.

MOLT IMPORTANT: A partir de l'1 de gener de 2016 tornen a canviar alguns tipus de retenció d'IRPF.

Per amplicació: 

"L'1 de gener de 2016 tornen a canviar alguns tipus de retenció d'IRPF". Veure article de 29/12/2015 a Xarxanet.org.

"Retenciones. Ejercicio 2016" Agencia tributaria. Acceso.

Les AMPA hauran de fer l'ingrés de les retencions d'IRPF de les nòmines dels seus treballadors/es i també de les factures de professionals externs que presentin a l'AMPA una factura amb retenció d'IRPF. També caldrà presentar el resum anual. 

Article: El model 111 d'Hisenda. Xarxanet.org

Consulteu el calendari oficial 2016 d'Hisenda.

Impost de societats

S'ha de presentar sis mesos desprès de finalitzar el curs comptable, amb un termini de 25 dies per fer-ho.

- Si la vostra AMPA té comptabilitat per anys naturals (1 gener a 31 desembre 2015 ), haurà de presentar impost de societats entre l'1 i el 25 de juliol de 2016.

- Si la vostra AMPA té comptabilitat per cursos (1 setembre 2015 a 31 d'agost 2016), haurà de presentar impost de societats entre l'1 de 25 de març de 2017.

IVA, Impost sobre el valor afegit per AMPA


Totes les activitats econòmiques (que no són la pròpia activitat sense ànim de lucre) que fa un AMPA han de recaptar IVA. Són activitats econòmiques aquelles que no són pròpies de l'entitat: venda de material escolar, xandalls, samarretes, bars, sorteig de paneres, mercats, ....

Estan exemptes de tributar IVA: quotes soci/a AMPA, subvencions, menjador escolar, serveis d'acollida matinal i de tarda, activitats formatives que estiguin incloses al currículum escolar (música, català per grans o petits, anglès, ... i impartides per centres autoritzats)... i totes les activitats adreçades a menors de 25 anys i organitzades per entitats amb finalitat social. També estan exemptes de cobrar IVA les activitats esportives portades per entitats enregistrades al registre d'entitats esportives. En general, la major part d'AMPA estan enregistrades, comproveu si la vostra ho està, a la cerca de registres d'entitats esportives. Això voldrà dir que les activitats extraescolars esportives, encara que siguin per pares o mares, estaran exemptes de cobrament d'IVA. Són activitats físicoesportives, també: Tai Xi, Txi Kung, escacs, aeròbic, activitats físicoesportives, ... Si teniu dubtes, consulteu a la vostra delegació d'Hisenda o la vostra federació d'AMPA. 

Segons la guia "Útil i pràctica" editada per Torre Jussana, respecte a les rendes exemptes de tributació, que no de declaració:

"Les rendes considerades com a exemptes són les vinculades a les activitats que constitueixen el nostre objecte social, en especial subvencions, donacions i aportacions (sempre que siguin sense dret a contraprestació present o futura) i que no tinguin la consideració d’explotació econòmica."

L'objectiu és el de separar les quantitats EXEMPTES d'IVA de les que NO ESTAN EXEMPTES. Caldrà diferenciar clarament a la nostra comptabilitat quines despeses formen part d'activitats exemptes de tributació en concepte d'IVA de les que no estan exemptes. També caldrà consignar quines factures queden justificades pel cobrament de subvencions, de forma que aquest IVA no es podrà desgravar a la nostra declaració.

IVA. Agència Tributària. Informació general.

Aquest apartat aniré omplint-lo per donar resposta als vostres dubtes.

Suggeriments, per no tenir problemes: 

- Contacteu amb la vostra federació d'AMPA.
- Contacteu amb la vostra delegació d'Hisenda i feu les consultes que considereu oportunes.
- Per fer, encara que sigui la primera vegada, els primers impostos: 347, retencions IRPF, declaració IVA, ... és recomanable contractar els serveis d'una gestoria si us resulta molt difícil.
- Negocieu preus de gestoria de forma mancomunada les AMPA d'una mateixa població o zona de grans ciutats, per proximitat: podreu aconseguir millors preus.
- A les poblacions que disposen de coordinadora d'AMPA: negocieu de forma conjunta amb gestories o entitats que us portin els temes comptables.
- Demaneu suport al vostre ajuntament: formació, assessoria, suport amb personal, etc...Molts ajuntaments estan donant suport a través dels serveis de suport a les associacions, promoció econòmica, etc.

Més informació


L'IVA a les entitats sense afany de lucre (2). Les exempcions. Xarxanet.org.

IVA, novetats 
 • IVA Menjadors, activitats extraescolars,.... FaPaC. Molt important: si la nostra activitat extraescolar és organitzada per una empresa externa que no tingui una finalitat social, les activitats tindran el càrrec del 21% d'IVA. Si l'activitat la organitza i cobra l'AMPA o una entitat amb finalitat social, estarà exempta d'IVA.  
 • Reflexions, posicionament i recomanacions de la FaPaC a l'entorn de l'IVA
 • La prorrata de l'IVA: si comprem amb IVA i cobrem sense IVA (per realitzar activitats amb menorsrorrata de l'IVA: si comprem amb IVA i cobrem sense IVA (per realitzar activitats amb menors de 25 anys), no ens podrem descomptar aquest IVA directament. Consulta: regla de la prorrata.
Certificat digital per les AMPA


Obligatori en alguns casos, útils en altres. Per tal d'accedir a informació sobre la vostra AMPA, per fer determinades accions davant administració (tràmits fiscals, etc... ) és recomanable tenir el certificat digital. Si no el teniu, no podreu presentar vosaltres mateixos/es les declaracions (347, IVA, ... ). Poden fer-ho en el vostre nom gestories o entitats autoritzades per fer-ho.


Sorteig de loteria i sorteig de paneres 

La venda de participacions de loteria està exempta de cobrament d'IVA. Caldrà consignar els.0,5 euros (o la quantitat que sigui) com a DONACIÓ. 

El sorteig de paneres i similars no està exempt de cobrament i tributació d'IVA. Es considera una activitat econòmica i haurem de fer la corresponent liquidació d'IVA. El cobrament d'una butlleta ha d'incloure la recaptació del 21% d'IVA.

Les rifes i loteries. Article de Xarxanet. Recomanacions importants: clarificar que és un donatiu el que cobrem de més i què passa si toca, afecta a declaració impostos i registre curós de persones beneficiàries del premi.
 Regulació de les participacions de loteria. Federació d'Ateneus de Catalunya. (Pdf, 119K)

Notícies d'interès 

Angoixa fiscal en el món associatiu. El Punt Avui. 15 de març de 2015